Archives for category: Uncategorized

I still use PowerPoint on my Macbook for presentations (because it supports inline mathematical equations, something Keynote doesn’t does, but with an ugly math font and weird baseline). People that know me a little, know that I am a bit of a font and graphic design freak. So I freaked out when all of a sudden some fonts I often use on my slides (Swis721 BT, a Helvetica variant, and Futura BT for example) stopped working.

Read the rest of this entry »

I often add highlights or notes to the digital documents I read. But I found annotating ebooks a nuisance. My main problem is that, unlike pdf, epub (the ebook document format) cannot store annotations in the ebook itself. Instead most ebook readers (iBooks or Marvin) store the annotations you make in one local database. This makes it harder to read my annotated ebooks on another device. Also, there is always a risk that somehow the annotations get lost or detached from the ebook. Not a nice thought if you rely on your annotations! And most importantly, it locks you into a particular ecosystem: you cannot take the ebooks and their annotations and start using a different system for reading your ebooks (either different software or hardware).
Read the rest of this entry »

This blog runs on a shared host. The hosting provider runs an old version of DirectAdmin that does not support Let’s Encrypt. (The latest version does.) I wanted to have TLS enabled for my blog, so took the plunge to do a manual install using certbot. It wasn’t as painful as I feared. Here’s what I did.

Read the rest of this entry »

De geactualiseerde Payment Service Directive (PSD2) uit 2015 (!) verplicht banken om, vanaf 1 januari 2018, rekeninginformatie te ontsluiten voor derden. Onlangs ontstond hier weer ophef over toen Trouw beweerde dat als gevolg hiervan onze bankgegevens handelswaar worden. Met als gevolg dat na een dagje uitbundig kerstinkopen doen je bezoek krijgt van de sociale dienst met de vraag waar je dat allemaal van hebt kunnen doen. Dit allemaal onder het nobel doel van fraudebestrijding nietwaar. (Eerlijk is eerlijk: Trouw noemde een veel minder indringend voorbeeld, iets met advertenties en zo 😉
Read the rest of this entry »

Vrijdag 9 december vond de jaarlijkse conferentie van het Privacy & Identity Lab (PI.lab) plaats, dit maal in het sfeervolle Louwman museum in Den Haag. In het PI.lab werken TNO, Radboud Universiteit en Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT) samen aan het ontwikkelen van oplossingen voor de bescherming van digitale privacy en elektronische identiteiten. De conferentie werd goed bezocht door vertegenwoordigers van kennisinstellingen, ministeries en overheidsorganisaties, bedrijven en NGOs.
Read the rest of this entry »

Mensen zijn zelden objectief. Beslissingen die zij nemen zijn gebaseerd op vooroordelen. Bovendien controleren mensen zelden achteraf of hun beslissingen juist waren, om zo hun eventuele vooroordelen bij te stellen. Met als gevolg dat, bijvoorbeeld, leerlingen met laag opgeleide ouders op een lager schoolniveau terecht komen dan even slimme leerlingen met hoog opgeleide ouders. Immers: de CITO score is niet langer leidend, maar het oordeel van de juf of de meester. In de Volkskrant van 13 september pleit Laura Menenti er daarom voor om de mens uit dit soort beslissingen te halen. En dus (maar dat zegt ze niet letterlijk) de computer belangrijke beslissingen over ons leven te laten nemen, op basis van data en professionele expertise.
Read the rest of this entry »

Het debat over de groei van Engels als voertaal (bij colleges) op de universiteit is weer opgelaaid. De voorstanders van het Engels gebruiken hierbij vreemde argumenten. Natuurlijk is het ingegeven door de wens meer buitenlandse studenten te trekken. Een groot deel van de financiering van de universiteit is hier nu eenmaal van afhankelijk. Dan krijg je dat soort dingen. Alhoewel ik me dan wel afvraag waarom de Radboud universiteit niet voor Duits als voertaal kiest: daar ligt ‘ons’ (ja, ik werk op de RU) achterland immers…

Read the rest of this entry »