Archives for posts with tag: vrijheid

Onlangs gaf Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, een presentatie op de Nationale Privacy Conferentie. Daarin wees hij op het maatschappelijke belang van privacy. Dit is een belangrijk punt, omdat privacy vaak als een individueel belang, een persoonlijk fundamenteel recht wordt gezien. Met als gevolg dat privacy al snel als ondergeschikt aan andere maatschappelijke belangen, zoals veiligheid of economische welvaart, wordt gezien. Zodat in de maatschappelijke discussie veiligheid, of welvaart, het altijd wint van privacy.

Read the rest of this entry »

Vorige week vroeg ik me, met de naderende bevrijdingsdag in mijn achterhoofd, af hoe vrij we nu eigenlijk zijn als Facebook bepaalt wat satire is en spotprenten van president Erdoğan van Turkije verwijdert. In de NRC van zaterdag 7 mei schrijft Peter Olsthoorn dat Facebook mag weghalen wat het wil:

Facebook is een private ruimte en hanteert eigen regels. Terecht, vindt Peter Olsthoorn. In Ikea mag je toch ook niet je borsten ontbloten?

Is dat inderdaad terecht?
Read the rest of this entry »

Vorige week vroeg ik me, met de naderende bevrijdingsdag in mijn achterhoofd, af hoe vrij we nu eigenlijk zijn. Deze week kwam ik nog een paar stuitende voorbeelden van machtsmisbruik van grote technologiebedrijven tegen.
Read the rest of this entry »

Angst is een slechte raadgever. Toch worden belangrijke beslissingen uit angst genomen: angst voor terrorisme, angst voor een crisis, angst voor verlies aan welvaart, angst voor een verlies aan zekerheid. We worden door angst geregeerd. We zijn zo bang voor alles wat ons eventueel kan overkomen, dat we ons liever laten opsluiten in ons kleine veilige wereldje dan open en vrij de wereld tegemoet te zien. Bij ieder veiligheidsincident worden kamervragen gesteld, en wordt directe actie geëist: zwaardere wetgeving, of een extra controlerende instantie. Politici en bestuurders houden de schijn op dat een 100% veilige samenleving bestaat. Als we maar voldoende inzetten op controle en repressie.

Hoe kunnen ze ook anders? Pech wordt door de burger niet meer geaccepteerd. Struikelen over een stoeptegel: de gemeente wordt aangeklaagd. Risicos worden gemeden: voor jezelf beginnen getuigt van heldenmoed, en kinderen worden (over)beschermd opgevoed. Verzekeren is een nationale sport.

Daarom worden, onder het mom van het bestrijden van openbaar geweld, terrorisme of kinderpornografie, verregaande veiligheidsmaatregelen ingevoerd. Denk aan cameratoezicht, de identificatieplicht, kinddosiers, miljarden kostende veiligheidsmaatregelen op vliegvelden, of het voorstel voor een ontsleutelplicht. Deze ondermijnen de burgerrechten – en verbeteren de veiligheid absoluut niet.

Angst regeert de samenleving. Een verstikkende veiligheidsdrang doodt alle creativiteit en berooft ons van onze vrijheid. Alsof we ieder het liefst in onze eigen veilige cel willen zitten. Niet omdat we iets fout gedaan hebben, niet om de samenleving tegen onszelf te beschermen. Maar omdat we voor iedereen bang zijn geworden, en in de cel onszelf tegen de boze buitenwereld beschermd wanen…

Prettige kerst en een open en vrij 2013 toegewenst!

In de cryptografie gebruiken we normaal Alice en Bob als de twee ‘dramatis personae’ die proberen op een veilige manier te communiceren, zonder dat Eve hun gesprek kan afluisteren. Maar nu hebben we dan generaal Petraeus en mevrouw Broadwell, de generaal en het meisje, die ons een goede les kunnen geven over de reikwijdte van staat surveillance en hoe moeilijk het is om echt privé te communiceren. En dat is een groot probleem voor klokkenluiders, dissidenten, activisten over de hele wereld.

Read the rest of this entry »