Archives for posts with tag: veiligheid

Jack de Vries vindt klagen over privacyschendingen hypocriet. Laat ik toch even op deze provocatie ingaan…

Read the rest of this entry »

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft gisteren een leidraad voor responsible disclosure gepubliceerd. Hoewel de leidraad een goede eerste stap is, behoeft zij wel enige aanscherping. Hierbij kan geleerd worden van ervaringen in het verhogen van de veiligheid van de luchtvaart (en bestaande verdragen en wetgeving daaromtrent).

Read the rest of this entry »

Angst is een slechte raadgever. Toch worden belangrijke beslissingen uit angst genomen: angst voor terrorisme, angst voor een crisis, angst voor verlies aan welvaart, angst voor een verlies aan zekerheid. We worden door angst geregeerd. We zijn zo bang voor alles wat ons eventueel kan overkomen, dat we ons liever laten opsluiten in ons kleine veilige wereldje dan open en vrij de wereld tegemoet te zien. Bij ieder veiligheidsincident worden kamervragen gesteld, en wordt directe actie geëist: zwaardere wetgeving, of een extra controlerende instantie. Politici en bestuurders houden de schijn op dat een 100% veilige samenleving bestaat. Als we maar voldoende inzetten op controle en repressie.

Hoe kunnen ze ook anders? Pech wordt door de burger niet meer geaccepteerd. Struikelen over een stoeptegel: de gemeente wordt aangeklaagd. Risicos worden gemeden: voor jezelf beginnen getuigt van heldenmoed, en kinderen worden (over)beschermd opgevoed. Verzekeren is een nationale sport.

Daarom worden, onder het mom van het bestrijden van openbaar geweld, terrorisme of kinderpornografie, verregaande veiligheidsmaatregelen ingevoerd. Denk aan cameratoezicht, de identificatieplicht, kinddosiers, miljarden kostende veiligheidsmaatregelen op vliegvelden, of het voorstel voor een ontsleutelplicht. Deze ondermijnen de burgerrechten – en verbeteren de veiligheid absoluut niet.

Angst regeert de samenleving. Een verstikkende veiligheidsdrang doodt alle creativiteit en berooft ons van onze vrijheid. Alsof we ieder het liefst in onze eigen veilige cel willen zitten. Niet omdat we iets fout gedaan hebben, niet om de samenleving tegen onszelf te beschermen. Maar omdat we voor iedereen bang zijn geworden, en in de cel onszelf tegen de boze buitenwereld beschermd wanen…

Prettige kerst en een open en vrij 2013 toegewenst!

Maatschappelijke veiligheid staat nog steeds hoog op de politieke agenda. Onlangs deed minister Opstelten een aantal nieuw voorstellen, bijvoorbeeld om de politie het recht te geven terug te hacken en om verdachten te verplichten versleutelde berichten te ontsleutelen. Of het nu gaat om criminaliteit terugdringen, terrorismebestrijding of crisisbeheersing; burgers verwachten een daadkrachtige overheid.

Read the rest of this entry »

In de cryptografie gebruiken we normaal Alice en Bob als de twee ‘dramatis personae’ die proberen op een veilige manier te communiceren, zonder dat Eve hun gesprek kan afluisteren. Maar nu hebben we dan generaal Petraeus en mevrouw Broadwell, de generaal en het meisje, die ons een goede les kunnen geven over de reikwijdte van staat surveillance en hoe moeilijk het is om echt privé te communiceren. En dat is een groot probleem voor klokkenluiders, dissidenten, activisten over de hele wereld.

Read the rest of this entry »

@MIGO-BORAS is een systeem voor de herkenning van voertuigkenmerken, in te zetten aan de binnengrenzen met België en Duitsland. De naam staat voor Mobiel Informatie Gestuurd Optreden – Better Operational Result and Advanced Security. (En ja, het Twitter account @migoboras lijkt ook al te bestaan ;-). Wat is dit precies voor systeem, en waarom is er plotseling zo’n ophef over?

Read the rest of this entry »

De onveiligheid van de OV chipkaart is weer eens in het nieuws. Twee jaar geleden liet de Radboud Universiteit Nijmegen zien dat de Mifare Classic (de NXP chip die in de OV chipkaart gebruikt wordt) volledig gekraakt kan worden. TNO adviseerde vervolgens om de chip te vervangen. TLS (het bedrijf dat verantwoordelijk is voor invoering) is hier inmiddels mee bezig. Zaak gesloten zou je zeggen.

Read the rest of this entry »