Jack, jij zou toch beter moeten weten...

June 15, 2013

Jack de Vries vindt klagen over privacyschendingen hypocriet. Laat ik toch even op deze provocatie ingaan...

Argument #1

De veiligheidsdiensten zouden hun plicht verzaken als ze niet in kaart zouden brengen wat mensen online allemaal uitspoken.

We spoken zoveel dingen uit (op het web en in de fysieke wereld) die wellicht voor bepaalde mensen niet door de beugel kunnen. Moeten de veiligheidsdiensten zich echt bezighouden met allerlei trivialiteiten? Moet daarom iedereen in de gaten gehouden worden? Als een man met een gleufhoed je op straat volgt, in je winkelkarretje kijkt en met je mee het kleedhokje ingaat, dan voel je je erg ongemakkelijk, en ga je je gedrag veranderen. In alle vrijheid twitteren over je plannen, of naar Al Qaida zoeken op het Internet? Misschien maar even niet...

Argument #2

Het is het recht van de overheid om die middelen te benutten die ze kunnen inzetten ten gunste van onze veiligheid

Veiligheid is niet het enige dat telt. En niet alle middelen zijn geheiligd. Sommige zijn simpelweg te duur, in financiƫle zin, of qua maatschappelijke schade die ze berokkenen. Het veiligst zou zijn als we iedereen in zijn eigen huis opsluiten. Zullen we dat dan maar doen, Jack?

Argument #3

Het leven in een veilige samenleving valt of staat met de bereidheid van haar burgers om hun privacy in te leveren

Je zou ook kunnen zeggen: een veilige samenleving staat of valt met de bereidheid van haar burgers om hun vrijheid in te leveren. Oost-Duitsland was erg veilig. Maar zou jij er willen wonen, Jack? Maar even serieus: veiligheid is niet het enige dat telt. Privacy is ook belangrijk, net zo als vrijheid, geborgenheid, voorspoed. Waarom zoveel investeren in veiligheid ten koste van al dat andere?

Argument #4

Veel mensen roepen nu dat ze het een schande vinden dat onze privacy wordt geschonden. Dat is hypocriet. Ga maar na: veel van wat we online doen - op Google, op Facebook, in mailprogramma's - wordt ook in de gaten gehouden door bedrijven.

Veel mensen zijn zich helaas niet bewust van het feit dat ze door Facebook of Google in de gaten worden gehouden. Die willen gewoon iets delen met (enkel) vrienden, of iets zoeken op het web. Het feit dat deze bedrijven zoiets (onrechtmatig) doen, maakt nog niet dat het prima is dat de overheid het dan ook maar gaat doen.

Argument #5

Als het voor het bewaken van die veiligheid nodig is dat veiligheidsdiensten in het geheim opereren en ons daarbij in de gaten houden, dan zij dat zo.

De overheid is er voor de burgers, niet andersom. De overheid heeft de macht bij de gratie van haar burgers. Transparantie en controle zijn hierbij essentieel. Ook de veiligheidsdiensten moeten transparant zijn over hoe ze werken: wat ze doen, hoe vaak ze dat doen, wat dat allemaal oplevert (in termen van veiligheid), en welke schade (anderen) hebben geleden.

Afsluitend

Jack, als iemand zou moeten weten hoe belangrijk een beetje privacy op zijn tijd kan zijn, dan ben jij dat toch wel, zou je zeggen.

Misschien dat deze argumenten je alsnog hebben overtuigd. Ik hoop het van ganser harte. Een door veiligheid geobsedeerde wereld is onleefbaar.

P.S.: Als je nog meer wilt weten over het (maatschappelijke) belang van privacy, kan ik je de volgende links van harte aanbevelen:

In case you spot any errors on this page, please notify me!
Or, leave a comment.