Maak de ringweg van Groningen eenrichtingsverkeer!

January 1, 2019

De zuidelijke ringweg van Groningen is overbelast. Als oplossing heeft de provincie Groningen voor een zeer ambitieuze aanpak gekozen. Klein probleempje: het project is amper begonnen en heeft nu al jaren vertraging opgelopen. Erger nog: het project ligt na een vertrouwenscrisis nagenoeg stil. Mochten de partijen er onverhoopt niet uitkomen, dan stel ik de volgende creatieve oplossing voor: maak de ringweg eenrichtingsverkeer!

Om precies te zijn: maak de hele ringweg tegen de klok in eenrichtingsverkeer. Zo wordt het Julianaplein een (verhoogde) gelijkvloerse T-splitsing zonder stoplichten, waar verkeer op de A28 van en naar Assen op de ringweg in- en uitvoegt. Verkeer tussen het centrum en Assen kan onder deze T-splitsing door. Voor verkeer vanuit Drachten naar Assen, en verkeer vanuit Drachten en Assen richting Hoogezand/Duitsland of Delfzijl/Bedum verandert er niets. Verkeer op de A7 vanuit Hoogezand/Duitsland richting Drachten of Assen moet omrijden over de noordelijke ringweg. Een niet al te hoge prijs voor een goede doorstroming. Alle aansluitingen op de ringweg zijn ongelijkvloers met op- en afritten in de rijrichting, met stoplichten op het kruispunt onder de ringweg waar deze op aansluiten.

Een groot nadeel van deze oplossing is dat verkeer vanuit Assen in de richting Drachten ook een behoorlijk eind om zal moeten rijden via de noordelijke ringweg. Zou dat niet anders kunnen, bijvoorbeeld door het stuk ringweg tussen Julianaplein en Vrijheidsplein tweerichtingsverkeer te laten?

De weg is breed genoeg, en het Vrijheidsplein is hier natuurlijk al op ingericht. Maar hoe moet dat dan met het Julianaplein? Hoe krijgen we verkeer vanuit Assen naar Drachten ingevoegd zonder stoplichten?

Er zijn twee mogelijkheden.

De eerste verandert relatief weinig aan de bestaande situatie. Verkeer vanuit Drachten kan rechtdoor richting Hoogezand, of uitvoegen richting Assen. Verkeer vanaf het centrum kan invoegen richting Drachten of Hoogezand, of eerder de onderdoorgang richting Assen nemen. Verkeer vanuit Assen kan de bestaande bocht richting Hoogezand nemen. Voor verkeer vanuit Assen in de richting Drachten wordt de bestaande onderdoorgang voor verkeer vanuit Assen naar het centrum verbreedt, waarbij het verkeer naar Drachten zich afsplitst en omhoog gaat om samen met het verkeer uit het centrum de ringweg in westelijke richting te vormen.

Mocht deze onderdoorgang te krap of te steil zijn, dan is er nog een andere, meer ingrijpende oplossing.

In deze variant wordt de ringweg eigenlijk onderbroken. De ringweg uit de richting Drachten buigt namelijk in zijn geheel af richting Assen. Verkeer uit de richting Assen in de richting Drachten buigt met deze bocht mee. Daartussen zit een onderdoorgang (onder het Julianaplein door) voor het verkeer tussen het centrum en Assen. Verkeer uit het centrum in de richting Drachten kan met een bocht omhoog en invoegen. Voor verkeer vanuit Drachten in de richting Hoogezand/Duitsland wordt een nieuw lus gemaakt tegen de Brailleweg aan die vervolgens onder de A28 richting Assen doorgaat en daarna parallel aan de Vondellaan weer omhoog klimt om in te voegen op de ring richting het oosten. In feite gaat dit verkeer dus eerst richting Assen om vervolgens via deze nieuwe lus terug geleid te worden in de juiste richting. Verkeer vanuit het centrum richting Hoogezand/Duitsland kan ook van deze lus gebruik maken.

P.S.: Misschien kan er voor lokaal verkeer één baan langs de ringweg in klokwaartse richting ingericht worden…

P.P.S.: Dit is vooral een creatief idee dat, mochten de plannen inderdaad onverhoopt stranden, wellicht gebruikt kan worden ter inspiratie van alternatieve oplossingen voor de (zuidelijke) ringweg van Groningen.

In case you spot any errors on this page, please notify me!
Or, leave a comment.