Vrij gebruik van BSN onafwendbaar. Leg daarom koppelen bestanden aan banden.

January 22, 2012

Het BTW-nummer voor eenmanszaken is gelijk aan het burgerservicenummer. Langzaam maar zeker wordt het BSN voor steeds meer (niet publieke) zaken gebruikt. Discussie over het beperkt gebruik van BSN is dus echt een achterhoedegevecht. De privacy beschermde dat toch al niet meer. Daar hebben we andere regels voor nodig, die het koppelen van bestanden (zoals de Gemeente Groningen die in 2009 het gebruik van ondergrondse huisvuilcontainers als middel voor het opsporen van bijstandsfraude heeft gebruikt) aan banden legt.

In case you spot any errors on this page, please notify me!
Or, leave a comment.