Wie de Holocaust herdenkt, moet ook bij Gaza stilstaan

March 9, 2024

Dit zou een open deur moeten zijn. Deze uitleg, deze blog, deze verantwoording zo je wil, zou niet nodig moeten zijn. Maar is het helaas wel in het huidige politieke klimaat.

Voor de duidelijkheid: wat er in Gaza gebeurt is verschrikkelijk, maar komt niet in de buurt van wat er tijdens de Holocaust gebeurde. Dit is dus geen vergelijking. Ik ben ook niet echt geïnteresseerd in de vraag of Israël zich in Gaza aan genocide schuldig maakt. Welk label je er op plakt maakt weinig uit. Feit is wel dat in Gaza de mensenrechten worden geschonden, en tienduizenden onschuldige burgers, vrouwen en kinderen, door Israël worden vermoord. En als beesten opgejaagd en gevoerd worden. Omdat Palestijnen niet meer als mensen gezien worden, maar als ‘collateral damage’, als objecten die in de weg staan, of gewoon als gerechtvaardigd doelwit.

Uit diezelfde ontmenselijking (van Joden) ontstond de Holocaust. De kern van het herdenken van de Holocaust is: dit nooit meer. Maar dat moet verder gaan dan de Holocaust enkel te zien als aberratie, als singuliere manifestatie van het Kwaad. Dan zouden we er maar weinig van leren. We moeten ook leren van de oorzaken, het zaad waaruit de Holocaust groeide, zoals de ontmenselijking van ‘de ander’. Alleen dan kunnen we er echt van leren, en uit de grond van ons hart zeggen: dit nooit meer. En daarom moeten we ook stilstaan bij, en ons uitspreken over, wat er nu in Gaza gebeurt. Niet omdat het hetzelfde is. Maar wel omdat het uit hetzelfde gedachtegoed ontstaat.

In case you spot any errors on this page, please notify me!
Or, leave a comment.