Publieke laadpaal op privéstroom

March 4, 2024

Veel mensen hebben geen eigen oprit of garage waar ze een eigen laadpaal neer kunnen zetten om hun elektrische auto mee op te laden. Maar misschien hebben ze wel zonnepanelen, of genoeg dakruimte ervoor. Of hebben ze interesse in een dynamisch energiecontract. Dat is een gemiste kans. Helemaal omdat alle laadpalen, of ze nu publiek of privé zijn, uiteindelijk op het zelfde elektriciteitsnetwerk zijn aangesloten. Zouden we publieke laadpalen niet zo kunnen programmeren dat ze ook voor het laden met privéstroom gebruikt kunnen worden?

Voor mensen met een elektrische auto is het aantrekkelijk om een eigen laadpaal aan huis te hebben. Zo zijn ze altijd verzekerd van een laadplek, en laden ze het goedkoopst, zeker met een dynamisch energiecontract. Helemaal als ze zonnepanelen hebben die meer elektriciteit produceren dan de woning verbruikt.

Echter, het aanschaffen van een laadpaal kost al gauw E 2000. Die vervolgens alleen voor de eigen auto gebruikt wordt. Bovendien hebben veel mensen, zeker in de stad, geen eigen oprit of garage waar ze de laadpaal kunnen plaatsen en hun auto kunnen parkeren om op te laden. Dit maakt het hebben van een elektrische auto minder aantrekkelijk voor kleiner behuisden. Daarmee vergroot de transitie naar elektrische auto’s de kloof tussen arm en rijk.

Daarnaast zijn energieleveranciers en netbeheerders gebaat bij een zo constant mogelijke aanbod en vraag van stroom. Dit zou de kosten van de energietransitie aanmerkelijk verminderen, en dus ten goede komen aan de gehele samenleving.

Het aan een eigen laadpaal laden van een elektrische auto, op het moment dat het eigen aanbod van zonnepanelen de eigen vraag overtreft, of als door overproductie de stroomprijs extreem laag of zelfs negatief is, zou sterk bijdragen aan het (lokaal) stabiliseren van vraag en aanbod. Maar daar zit vanwege de hierboven beschreven beperkingen een duidelijke grens aan.

Zou dat ook anders kunnen?

De essentie van een eigen laadpaal is dat deze achter de eigen meterkast, binnenshuis zeg maar, op het stroomnet is aangesloten. Op die manier wordt eventuele overtollige zonnestroom niet aan het net teruggegeven, wordt (als de zon niet schijnt) het extra stroomverbruik voor het laden van de auto op de elektriciteitsmeter geregistreerd, en wordt de auto dus opgeladen met ‘eigen’ stroom.

Een privé laadpaal kan niet aan de publieke weg geplaatst worden: daar is simpelweg geen ruimte voor omdat dat voor iedere elektrische auto een privé parkeerplek zou betekenen. Bovendien is dat een verspilling van geld en materiaal: die laadpalen zouden voor het grootste deel van de dag niet gebruikt worden. En bovendien zou er dan eigenlijk ook nog eens een stroomverbinding tussen de laadpaal en de eigen woning gelegd moeten worden.

Echter, de stroom die gebruikt wordt voor het laden komt uiteindelijk natuurlijk van het gedeelde elektriciteitsnetwerk dat toch al door de straten en de wijken loopt. Dus een aparte stroomverbinding tussen de laadpaal en de eigen woning is niet nodig onder de voorwaarde dat bij het laden van de auto met de laadpaal aan de publieke weg precies geregistreerd wordt op welk uur van de dag hoeveel stroom er precies verbruikt is voor het laden van de auto. Net zoals de meter in de meterkast zou doen als je de auto zou opladen aan de privé laadpaal.

Maar dat is natuurlijk precies wat alle publieke laadpalen nu ook al doen om de kosten voor het laden van een elektrische auto te kunnen berekenen.

Met andere woorden: met een publieke laadpaal kun je net doen alsof je een privé laadpaal hebt. Je laadpas bepaalt wie je bent, en van welk woonadres je dus eigenlijk de stroom zou willen afnemen. Het gemeten stroomverbruik (per uur) wordt opgeteld bij je meterstanden thuis, alsof je je auto thuis aan je privé laadpaal had opgeladen. Een eventueel overschot aan zonnestroom op het moment van opladen kan dan ook worden verrekend (gesaldeerd). En de kosten van het laden van de auto komen dus op de rekening van je energieleverancier.

Er is alleen één beperking: het salderen van het overschot aan zonnestroom is allen rechtvaardig als de auto vlak bij het eigen huis wordt opgeladen. Alleen dan lijkt het laden op de publieke laadpaal genoeg op het laden aan de privé laadpaal thuis, en alleen dan helpt het laden van de auto aan de publieke laadpaal om lokaal vraag en aanbod van stroom te stabiliseren.

Bijkomend voordeel is een efficiënter gebruik van laadpalen: er zullen minder privé laadpalen zijn die alleen voor de eigen auto gebruikt worden. Er moeten dan natuurlijk wel meer publieke laadpalen geplaatst worden. En omdat mensen met zonnepanelen er nu voor kunnen kiezen niet zelf een laadpaal te installeren, en gebruik maken van een publieke infrastructuur om toch hun auto met eigen zonnestroom te kunnen laden, zou daarvoor best een extra bijdrage gevraagd kunnen worden: een starttarief als een publieke laadpaal voor privéstroom gebruikt wordt.

In case you spot any errors on this page, please notify me!
Or, leave a comment.