Archives for posts with tag: Wbp

Bedrijven reageren onvoldoende of helemaal niet op inzageverzoeken. Daartoe zijn ze wel wettelijk verplicht. Waarom reageren ze dan zo onbeholpen? En hoe kan dat veranderen?

De oorzaak ligt wellicht in het feit dat bedrijven over het algemeen maar weinig inzageverzoeken ontvangen. Zo is bekend dat ook maar weinig mensen Google Dashboard raadplegen (om te kijken hoe Google omgaat met de persoonsgegevens die ze bewaart). En omdat ze maar weinig verzoeken tot inzage krijgen, hebben ze kennelijk geen goede bedrijfsprocessen ge├»mplementeerd om zo’n verzoek correct te beantwoorden.

Dat laatste is wel opmerkelijk, en eigenlijk ook wel zorgelijk, en onzorgvuldig.

Read the rest of this entry »

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heeft iedere burger het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die een organisatie over haar verwerkt. Tevens moet deze organisatie informatie geven over het doel van de verwerking, de herkomst van de persoonsgegevens, en een overzicht van organisaties waaraan deze gegevens eventueel zijn verstrekt. In het kader van het Privacy Seminar dat ik ieder voorjaar geef aan de Radboud Universiteit Nijmegen, heb ik mijn studenten gevraagd om bij een aantal organisaties gebruik te maken van dit recht. Zelf heb ik dat ook gedaan. Doel was om te kijken hoe organisaties met dergelijke inzageverzoeken omgaan. De conclusie is ontluisterend: dat doen ze beroerd. Het recht op inzage is in de praktijk een wassen neus.

Read the rest of this entry »

Onlangs kreeg ik de vraag of het langer opslaan van meer persoonlijke informatie de privacy leidt tot een grotere privacy inbreuk. Dat lijkt een open deur, maar dat is het niet. Punt is namelijk dat in zekere zin ‘een beetje’ privacy niet bestaat: je hebt het wel, of je hebt het niet. Dat geldt in ieder geval als we ons beperken tot privacy in de zin van data protectie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) legt een aantal eisen op aan het verwerken van persoonsgegevens. Als je aan de eisen voldoet, dan schendt je de privacy niet (en anders wel).
Read the rest of this entry »