Archives for posts with tag: stemmen

In 2007 is in Nederland de stemcomputer, terecht, afgeschaft. Onderzoek van Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet maakte schrijnend duidelijk dat de toenmalige stemcomputers van Nedap en NewVote volstrekt onveilig en onbetrouwbaar waren. Zelfs Nedap geeft toe dat het beter had gekund: “Een medewerker van Nedap stelt dat met de kennis van nu er inderdaad wat schortte aan de oude stemcomputers.” Maar daarmee is nog niet gezegd dat het onmogelijk is om een veilige, betrouwbare, en ook privacy vriendelijke stemcomputer te bouwen.

Read the rest of this entry »

Vandaag gestemd in Groningen. Bij binnenkomst moest ik mijn stempas overleggen en werd mijn identiteit gecontroleerd. Vervolgens zette een lid van het stembureau een nummer op mijn stempas….! Toen ik, na van mijn verbazing te zijn bekomen, hem vroeg waarom hij dat deed, zei hij dat hij dit deed om naderhand snel te kunnen controleren of het aantal ingenomen stempassen overeenkwam met het aantal uitgegeven stemformulieren. Zo kon hij namelijk makkelijk stapeltjes van honderd maken. Read the rest of this entry »

Verkeersminister Camiel Eurlings liet vrijdag weten dat er geen kilometerheffing komt als de ANWB-achterban de plannen afwijst. Dat maakt de ANWB peiling naar de mening van haar leden over de kilometerheffing van politiek belang.

Read the rest of this entry »