Archives for posts with tag: stemcomputers

Minister Plasterk heeft onlangs aangegeven weer serieus te willen nadenken over het invoeren van elektronisch stemmen. Is dit, gezien de eerdere commotie rond dit onderwerp, en de afschaffing van de stemcomputer in Nederland in 2008, nou wel zo’n goed idee?

Read the rest of this entry »

In 2007 is in Nederland de stemcomputer, terecht, afgeschaft. Onderzoek van Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet maakte schrijnend duidelijk dat de toenmalige stemcomputers van Nedap en NewVote volstrekt onveilig en onbetrouwbaar waren. Zelfs Nedap geeft toe dat het beter had gekund: “Een medewerker van Nedap stelt dat met de kennis van nu er inderdaad wat schortte aan de oude stemcomputers.” Maar daarmee is nog niet gezegd dat het onmogelijk is om een veilige, betrouwbare, en ook privacy vriendelijke stemcomputer te bouwen.

Read the rest of this entry »

Vandaag gestemd in Groningen. Bij binnenkomst moest ik mijn stempas overleggen en werd mijn identiteit gecontroleerd. Vervolgens zette een lid van het stembureau een nummer op mijn stempas….! Toen ik, na van mijn verbazing te zijn bekomen, hem vroeg waarom hij dat deed, zei hij dat hij dit deed om naderhand snel te kunnen controleren of het aantal ingenomen stempassen overeenkwam met het aantal uitgegeven stemformulieren. Zo kon hij namelijk makkelijk stapeltjes van honderd maken. Read the rest of this entry »