Archives for posts with tag: slimme meters

Het was vandaag een productieve dag op het Privacy & Identity Lab. Erik Poll legde helder uit hoe het slimme meter netwerk in Nederland er uit gaat zien. Hieronder mijn samenvatting.

Read the rest of this entry »

In 2009 was de Eerste Kamer nog tegen de invoering van de slimme meter, op grond van zwaarwegende privacy bezwaren. Na wijzigingen van het wetsvoorstel is de Eerste Kamer op 22 februari alsnog akkoord gegaan. Zijn we er qua privacy op vooruit gegaan?

Read the rest of this entry »