Archives for posts with tag: profileren

Gisteren diende er een kort geding van de Belastindienst tegen de Museumvereniging, die de museumkaart uitgeeft. De vereniging weigert namelijk de Belastingdienst inzage te geven in het gebruik van de museumkaart. De Belastingdienst zegt deze gegevens nodig te hebben om te kunnen bepalen of iemand die claimt niet in Nederland woonachtig te zijn, toch in Nederland verbleef en daarom belastingplichtig is. De Museumvereniging zegt de privacy van haar gebruikers te willen beschermen.

Read the rest of this entry »

Maatschappelijke veiligheid staat nog steeds hoog op de politieke agenda. Onlangs deed minister Opstelten een aantal nieuw voorstellen, bijvoorbeeld om de politie het recht te geven terug te hacken en om verdachten te verplichten versleutelde berichten te ontsleutelen. Of het nu gaat om criminaliteit terugdringen, terrorismebestrijding of crisisbeheersing; burgers verwachten een daadkrachtige overheid.

Read the rest of this entry »