Archives for posts with tag: privacy

Het kabinet wil telecommunicatiegegevens gebruiken in de strijd tegen de verspreiding van het corona virus. Hiertoe heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een voorstel voor een “Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19” ingediend. Na kritiek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is het voorstel aangepast. Maar ik maak me nog steeds zorgen.

Read the rest of this entry »

I wrote a critical piece about the Google Apple Contact Tracing (GACT) platform a few days ago. This resulted in quite some discussion, which brought some more arguments to the fore, that I would like to address and clarify here. Here I focus on my area of expertise: privacy. My colleague Tamar Sharon wrote an eloquent article about the (much) broader picture, that we should definitely not lose sight of.

Read the rest of this entry »

The European Commission published a common toolbox for contact tracing and some guidance on such apps in relation to data protection. Here is a critical analysis.

Read the rest of this entry »

Tests that detect Covid-19 antibodies are becoming available. This allows authorities to test whether people already contracted the virus, and therefore are now immune and no longer a carrier of the virus. Once tested, such people could be exempted from certain restrictions (like staying inside or working from home), or could volunteer to help vulnerable people that stay in quarantine. The question is: how do you reliably prove that you have tested positive for such an antibody test, while protecting the privacy of people being tested. After all, we do not know yet what the long term health effect is of having been infected by the virus. It may be a perk and a badge of honour now, but it may be a stain in your health dossier in the years to come.

Read the rest of this entry »

Op 18 februari van dit jaar nam de Tweede Kamer de Wet digitale overheid aan. In tegenstelling tot wat de naam van de wet suggereert, is dit niet de juridische weerslag van een brede visie op wat een digitale overheid in zijn totaliteit zou moeten zijn. In plaats daarvan legt het slechts vast waar de opvolger van DigiD aan moet voldoen. Nou zou je kunnen zeggen dat je toch ergens moet beginnen, zeker met een dossier waarop de overheid tot nu toe weinig daadkracht heeft getoond. Echter nu neemt de overheid stappen zonder een duidelijke visie op de toekomst. Zo wordt een belangrijke afslag gemist.

Read the rest of this entry »

David Chaum introduced blind signatures almost four decades ago [1], as the fundamental building block to implement a form of untraceable digital cash. His proposal was to represent each digital coin as a unique serial number blindly signed by the issuing bank. The unique serial number embedded in the coin would prevent double spending, while the blind signature over the coin would guarantee both untraceability (by not knowing which coin was signed) and unforgeability (by signing the coins in the first place). Unfortunately, the way Chaum explained the blindness property has somewhat obscured the fact that it actually has two different faces.

Read the rest of this entry »

Beste Arjen, een maand of wat geleden zond je een badinerend item uit over hoe achterlijk ouderen wel niet zijn dat ze liever betalen met contant geld. Ik was toen te verbouwereerd om te reageren, eerlijk gezegd. (En ik had een deadline.) Maar ik moest er weer aan denken toen ik dit stuk las over de Beurs voor Bijzondere Reizen. Het geeft onbedoeld een goed voorbeeld van het belang van de mogelijkheid om contant te kunnen blijven betalen. Ik heb er eerder over geschreven, overigens.

Read the rest of this entry »