Archives for posts with tag: cookies

Nieuwe Europese regels bepalen dat een derde geen informatie op jouw computer mag plaatsen en lezen zonder jouw toestemming. Deze zogenaamde “cookie regel” wordt door de Nederlandse regering zo uitgewerkt dat “…als het internetbedrijf de gebruiker goed heeft ge├»nformeerd, de toestemming van de gebruiker kan blijken uit de instellingen van het programma waarmee de gebruiker het internet op gaat.” Dat doet geen recht aan de intenties van de EU.

Read the rest of this entry »

In december 2009 keurde het Europese Parlement de zogenaamde “telecom package” goed. In deze richtlijn (2009/136/EG) worden een aantal eerdere richtlijnen aangepast, waaronder de diensten richtlijn, en de e-privacy richtlijn. In de aangepaste e-privacy richtlijn worden de regels rondom ‘cookies’ verscherpt. De implementatie van deze richtlijn in Nederlandse wetgeving had wel beter gekund.

Read the rest of this entry »