Het is opvallend dat vaak de grootste privacy beschermers juist voor verregaande transparantie en vrijheid van informatie zijn (en daarmee dus voor Wikileaks en tegen copyright bescherming zijn). Er lijkt echter een behoorlijk fundamentele tegenstrijdigheid in het aanhangen van beide zienswijzen te zitten. Immers, aan de ene kant pleit men zo voor het beschermen van de eigen persoonlijke levenssfeer maar ondertussen verlangt men wel absolute transparantie van anderen.

Read the rest of this entry »