In een vorige blogpost schreef ik over de nadelige effecten van de opslag van vingerafdrukken in centrale dan wel decentrale databases. Daarin kwam ook het hashen van vingerafdrukken kort aan bod. Ik wil in deze post iets dieper op de achterliggende techniek ingaan om duidelijke te maken wat de veiligheid en privacy consequenties van deze techniek zijn als deze gebruikt wordt voor de opslag van vingerafdrukken uit het biometrisch paspoort.

Read the rest of this entry »