Archives for posts with tag: big data

Edison heeft ooit eens gezegd: ‘Whatever the mind of man creates, should be controlled by man’s character’.

Dat was al moeilijk genoeg in de tijd waarin hij leefde, maar hoe moet je dat doen als je de dingen niet langer zelf maakt, maar alles door robots en computers wordt gemaakt? Sterker nog: als je de dingen niet meer zelf bedenkt, maar ze het resultaat zijn van complexe, zelflerende algoritmen?

Welkom in de wondere wereld van de kunstmatige intelligentie.

Read the rest of this entry »

Big data is een hype. Iedere stad wil slim zijn. Iedere overheid wil de volgende terroristische aanslag aan zien komen. Ieder bedrijf wil de berg aan data waar ze op zit te gelde maken. Hoewel in specifieke gevallen het met beleid verzamelen en analyseren van data extreem nuttig en waardevol kan zijn, kleven er grote risico’s aan het zonder nadenken toepassen van big data.
Read the rest of this entry »

Eind 2014 heeft het kabinet een expertgroep big data en privacy in het leven geroepen. In deze expertgroep zaten wetenschappers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven – het maatschappelijk middenveld was opvallend genoeg niet vertegenwoordigd. Onlangs heeft deze expertgroep haar rapport “Licht op de digitale schaduw, verantwoord innoveren met big data” naar buiten gebracht. In het rapport staan een aantal interessante observaties en aanbevelingen, die ik hier graag wil bespreken.
Read the rest of this entry »

Dit weekend las ik het uiterst lezenswaardige boek Design my privacy van Tijmen Schep. Daarin geeft hij acht concrete tips hoe je systemen privacy-vriendelijker kunt ontwerpen. Die tips zijn niet alleen bedoeld voor de techneuten, maar eigenlijk voor iedereen die producten of diensten ontwerpt, of overweegt ze te door anderen te laten ontwikkelen.
Read the rest of this entry »

In het Financiële Dagblad stond gisteren het bericht dat Achmea premiekorting gaat geven aan klanten die inzicht geven in hun rijgedrag en laten zien dat ze veilig wonen. Daarin wil Achmea samenwerken met TomTom en Nest (de slimme thermostaat van Google). Het nieuws doet veel stof opwaaien.

De navigatie systemen van TomTom zouden bijvoorbeeld kunnen bijhouden hoe hard je rijdt, en andere informatie over je rijstijl kunnen verzamelen (plotseling remmen, hard optrekken, etc.). De Nest bevat een rookmelder en koolmonoxide alarm, waarmee mogelijk gevaarlijke situaties op tijd gesignaleerd en echte ongelukken misschien op tijd voorkomen kunnen worden.

Dat klinkt allemaal heel redelijk. Dus waarin schuilt nu het probleem?
Read the rest of this entry »

Verschillende banken kondigden onlangs aan dat zij op basis van individuele transactiegegevens van hun rekeninghouders bedrijven de mogelijkheid willen bieden om gericht te adverteren. Ze hebben ontdekt dat zij, naast het gewone vermogen dat zij beheren, ook op een goudmijn van persoonlijke gegevens zitten. Hebben de bankiers het licht gezien? Ik zou eerder zeggen dat ze dubbel zien, en dat dit hun blik op een gevaarlijke manier vertroebelt.

Read the rest of this entry »