In mijn columns en blogposts heb ik veel geschreven over de impact van technologie op onze samenleving. Vaak ging het om het beschermen van onze persoonlijke levenssfeer. Over hoe bedrijven als Facebook en Google, maar ook onze overheid, steeds meer over ons weten, waardoor we steeds voorspelbaarder en steeds weerlozer worden. En hoe het privacyvriendelijk ontwerpen van systemen hier een broodnodig tegenwicht aan zou kunnen bieden.

Maar het probleem is breder dan alleen privacy.

Read the rest of this entry »

(This is a provocation for the workshop “10 Years Of Profiling The European Citizen”, June 12-13, 2018, Brussels, for the panel on “Transparency theory for data driven decision making”)

Introduction.

Perhaps Louis Brandeis can be considered the father of all transparency theory because of this famous quote of his:

“Publicity is justly commended as a remedy for social and industrial diseases. Sunlight is said to be the best of disinfectants; electric light the most efficient policeman.”

Indeed transparency is commonly seen as an important tool to counter the ill effects of automated, data driven, decision making.

But I cannot fail to wonder: what if the sun does not shine?…. Wouldn’t that render transparency useless? Indeed, wouldn’t that turn transparency into a perfect cover-up, allowing organisations to hide in plain sight, pretending not to be engaged in any nefarious activities?

Below I will discuss the limits of transparency and discuss six different reasons why transparency by itself is not enough. First, transparency only helps if there are enough experts to verify the information provided. Second, transparency is useless if subjects do not have agency and have no meaningful way to challenge a decision. Third, transparency requirements may be subverted or sidestepped by providing information in an opaque way. Fourth, certain decision making process are hard to explain to begin with. Fifth, a decision may be hard to challenge because scrutinising the decision requires domain expertise and sufficient (computational) resources. And finally, transparency may conflict with business or government interests.

These six arguments are presented in detail below, followed by a brief conclusion.

Read the rest of this entry »

Ter ere van het feit dat de AVG vandaag, 25 mei, van kracht is geworden publiceer ik het blauwe boekje over privacyontwerpstrategieën. Deze gids maakt privacy by design concreet.

In celebration of the GDPR coming into force today, May 25, I am releasing the little blue book on privacy design strategies. This little guide makes privacy by design concrete.

Hebt u ze ook gehad? Al die mailtjes waarin u gevraagd wordt of u nog steeds op de hoogte gehouden wilt worden van de aanbiedingen van bedrijf X, de agenda van buurthuis Y of de voorstellingen van schouwburg Z? Krijgt u ook steeds meer pop-ups te zien als u aan het internetten bent, met de vraag de privacyvoorwaarden van de dienst die u gebruikt te accepteren?

Het lijkt wel alsof alle bedrijven en organisaties plotseling collectief in de stress schieten van de AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de nieuwe Europese privacywet die vanaf 25 mei, binnen een week dus, van toepassing wordt. Ondanks het feit dat deze wet er al jaren aan zat te komen, al twee jaar geleden is aangenomen, en sowieso maar weinig verschilt met zijn voorganger: de richtlijn uit 1995 die in Nederland bekend staat als de Wet bescherming persoonsgegevens.

Read the rest of this entry »

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) was nog wel zo genuanceerd geweest in haar Verkiezingsagenda 2021. Ja, ze agenderen helaas toch weer een onderzoek naar de mogelijkheid om elektronisch te stemmen. En suggereren dat blockchain technologie kan helpen bij het ondersteunen van het verkiezingsproces. Maar ook doen ze behartigenswaardige oproepen voor kleinere, hanteerbare stembiljetten, het elektronisch tellen van de stembiljetten, en een oproep om de kwaliteit van de stembureauvoorzitters en stembureauleden te verbeteren.

Nee, dan de burgemeester van Eindhoven, vier Limburgse burgemeesters, chef parlement van het AD Hans van Soest en kamerlid Koopmans (VVD). Allemaal roepen ze hartstochtelijk op om toch vooral weer elektronisch te gaan stemmen. Want “[h]et is bizar dat we in een tijd waarin de overheid alles digitaliseert en beweert dat alles veilig kan, niet in staat zouden zijn om veilig elektronisch te stemmen.”.

Read the rest of this entry »

Iets meer dan een week geleden maakte de Kiesraad de officiële uitslag van het raadgevend referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (de Wiv) bekend. Een nipte meerderheid van de stemmers wees – verrassend genoeg – de wet af: 49,5% stemde tegen en 46,5% stemde voor invoering van de wet. Het opkomstpercentage was 52%. Dit betekent dat de regering de wet moet heroverwegen.

Read the rest of this entry »