Langzaam lijkt het taboe op rekeningrijden te verdwijnen. Dat is goed nieuws, voor het klimaat (minder CO2), voor de begroting (minder asfalt), en voor de automobilist (minder files). Het wordt helemaal goed nieuws als het systeem voor rekeningrijden ook rekening houdt met de privacy. Rekeningrijden is een schoolvoorbeeld van de kracht van privacy by design. Een rechttoe rechtaan systeem van rekeningrijden waarbij de overheid alle gemaakte ritten van alle automobilisten centraal registreert en vervolgens een rekening stuurt (zeg maar een soort OV chipkaart systeem, maar dan voor auto’s) is extreem privacy onvriendelijk. Maar een zijn veel privacy-vriendelijker alternatieven ontwikkeld, door het principe van privacy by design toe te passen.

Read the rest of this entry »

De zuidelijke ringweg van Groningen is overbelast. Als oplossing heeft de provincie Groningen voor een zeer ambitieuze aanpak gekozen. Klein probleempje: het project is amper begonnen en heeft nu al jaren vertraging opgelopen. Erger nog: het project ligt na een vertrouwenscrisis nagenoeg stil. Mochten de partijen er onverhoopt niet uitkomen, dan stel ik de volgende creatieve oplossing voor: maak de ringweg eenrichtingsverkeer!

Read the rest of this entry »

Kenteken parkeren is een plaag. Op steeds meer plekken kun je niet meer een simpel parkeerkaartje kopen en achter het raam van je auto plakken. Nee, je moet je kenteken invoeren in de parkeermeter, en gemeentelijke parkeerwachters rijden met auto’s met nummerplaatherkenning over de straten en parkeerterreinen om zwartparkeerders automatisch een boete te geven. En passant heeft de gemeente een totaal overzicht van wie waar hoe lang geparkeerd staat. Mijns inziens een onevenredige inbreuk op mijn privacy.

Read the rest of this entry »

When I was a child, we used to have a wall (under the staircase) that was painted with blackboard paint, so I (and my brother) could draw in chalk on it.
These days we all have whiteboards with erasable colour markers (except mathematicians that don’t mind the chalk dust apparently 😉 However, whiteboards (and walls covered with a similar material) are really hard to clean: a coloured stain always remains, and often a vague shadow of the original drawing/sentence/formula remains visible as well.

Perhaps we could make use of E Ink technology? In E Ink black and white coloured particles (with opposite charge) are captured in microscopic transparent capsules, such that applying a positive or negative charge moves the black or white particles to the surface. Allowing one to create any black and white image when such  E Ink capsules are aligned in a kind of grid.

Couldn’t you turn that into a kind of paint? So you could draw on a wall covered with such paint with a marker that makes the black charged particles come to the surface, while the opposite charged eraser would make the white particles come to the surface? If the capsules where small enough, alignment in a grid wouldn’t be necessary really, as long as the capsules are spread evenly and dense enough…

Here is an attempt to give a general definition of a distributed ledger, trying to encompass most existing forms of blockchains and distributed ledgers, making their (theoretical) properties and underlying assumptions explicit. We start with a long definition, following with a shorter summary. Comments and suggestions for improvement are more than welcome.

Read the rest of this entry »

Gisteren diende er een kort geding van de Belastindienst tegen de Museumvereniging, die de museumkaart uitgeeft. De vereniging weigert namelijk de Belastingdienst inzage te geven in het gebruik van de museumkaart. De Belastingdienst zegt deze gegevens nodig te hebben om te kunnen bepalen of iemand die claimt niet in Nederland woonachtig te zijn, toch in Nederland verbleef en daarom belastingplichtig is. De Museumvereniging zegt de privacy van haar gebruikers te willen beschermen.

Read the rest of this entry »

In an otherwise perfect interview on the importance of social innovation (that I wholly agree with and that I encourage everybody to read) Jaromil said something interesting about the use of blockchain to create scarcity in the digital realm.

With the blockchain the situation is paradoxically creating scarcity, because if I give you something I will not have it anymore, and I can’t spend it anymore. The blockchain creates for the first time a condition in which it will be possible to create a unique asset in the digital dimension.

For some, creating scarcity is the holy grail in the digital domain. Because scarcity does not naturally exist there. In the digital domain it is easy to make exact digital copies of digital documents, pictures, videos, etc. Scarcity would re-establish copyright, or at least prevent large scale copyright infringements. And it would prove Paul Graham wrong.

I fear the situation is slightly more complex than that, and that, in fact, digital scarcity is a Fata Morgana.

Let me explain.

Read the rest of this entry »