Archives for category: Uncategorized

Een begrijpelijke reactie op de verschrikkelijke aanslagen in Parijs is de roep om meer mogelijkheden om potentiele terroristen op te sporen en in de gaten te houden. Gesproken wordt over het verbieden van sterke encryptie, het verplicht stellen van toegang (een backdoor) voor opsporingsdiensten, en het anderszins vergroten van de mogelijkheden van digitale surveillance. Volgens mij is dit echter niet de juiste reactie.
Read the rest of this entry »

Vandaag kreeg ik in een folder van Enexis in de bus. Dat ze binnenkort een slimme meter komen installeren. En dat ze hopen dat niet alleen ík mijn meter laat vervangen, maar elk huishouden en bedrijf in Nederland. Wat ze vergeten te melden, is dat ik de slimme meter mag weigeren. De enige keuze die ze me bieden is een andere afspraak maken als de geplande datum of tijd niet uit komt. Dat is misleiding van de consument. Sterker nog, dit ondermijnt de weiger optie die de minister expliciet in stand heeft gehouden:

Uiteindelijk is een weloverwogen keuze gemaakt om consumenten te allen tijde de vrijheid te bieden om een slimme meter te kunnen weigeren.

Het is al erg genoeg dat er voor slimme meters geen opt-in geregeld is. Maar als netwerkbeheerders met misleidende folders de expliciet door de minister vereiste opt-out ondermijnen is het hek echt van de dam.

Bij het ontwerpen van informatie systemen, smart phone apps, en dergelijke wordt privacy steeds belangrijker. In het ontwerp van de nieuwe Europese data protectie verordening wordt privacy by design zelfs verplicht gesteld. Volgens het privacy by design principe moet privacy bescherming vanaf het begin bij het bedenken en ontwerpen van informatiesystemen als een ontwerp eis meegenomen worden. Dat is een lovenswaardig uitgangspunt, en zal op termijn hopelijk betekenen dat informatiesystemen in de toekomst verantwoorder met onze persoonlijk gegevens om zullen gaan.
Read the rest of this entry »

The When Art Meets Science Foundation (WAMS) organised a debate among scientists and artists as part of the Noorderlicht Photofestival on August 23, 2015. A summary of this debate was published today.

Big data – i.e. the large scale collection, combination, interpretation and analysis of a diverse set of data sources in order to derive useful information – is taking the world by storm. It is considered the cure-all of a diverse set of hard societal problems. Although in specific instances the proper collection and analysis of data can be tremendously useful and worthwhile, there are many limits and pitfalls to the application of big data one should be aware of.

Read the rest of this entry »

The VID (VerkeersInformatieDienst), a private company in the Netherlands, uses Bluetooth signals to provide traffic information. To this end a network of thousands of road side sensors scan for Bluetooth signals emitted by smart phones, car radios etc. in passing cars. Each such Bluetooth device has unique MAC address that it regularly broadcasts. The sensors transmit that MAC address together with the time it was observed to a central server. Using this data, and matching MAC addresses observed at different sensors, this central server can estimate travel times and hence congestion. It turns out that VID stores the raw sensor data, and that law enforcement agencies in the Netherlands have used this data to link suspects to a crime scene.
Read the rest of this entry »

Apple recently updated its privacy policy, making clear that, unlike other companies (Hi, Google, Facebook,…!), in many cases it cannot or does not access your personal data. At the same time, in an open letter, its CEO Tim Cook states

Our business model is very straightforward: We sell great products. We don’t build a profile based on your email content or web browsing habits to sell to advertisers. We don’t “monetize” the information you store on your iPhone or in iCloud. And we don’t read your email or your messages to get information to market to you. Our software and services are designed to make our devices better. Plain and simple.

Even though I believe this is a very significant step, improving the privacy of ordinary users worldwide, it’s only a first step on a long trip to properly protect our privacy.

Read the rest of this entry »