Archives for category: Opinies (Nederlands)

Op 31 mei crashte vlucht 447 van Rio Janeiro naar Parijs ergens boven de Atlantische Oceaan. Het vliegtuig was een Airbus 330 met automatische piloot. Dit is een boordcomputer die als het ware tussen de piloot en de besturing (de rolroeren en dergelijke) zit. De automatische piloot corrigeert de pilot. Hij interpreteert diens bedoelingen en voert vervolgens de gewenste manoeuvre perfect uit. Nog nooit eerder was een Airbus van dit type gecrasht, en men dacht dat de automatische piloot dan ook perfect was. Een latere analyse liet zien dat er echter een fundamenteel probleem was met de automatische piloot.

Read the rest of this entry »

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft wifi-tracker Bluetrace onlangs een last onder dwangsom opgelegd. Bluetrace meet de drukte en het winkelgedrag van klanten in winkels. Daarvoor verzamelen de Bluetrace sensoren het MAC-adres van alle apparaten (denk aan smartphones en tablets) met ingeschakelde wifi die dicht genoeg in de buurt zijn. Ze bewaren het MAC-adres (gehasht) voor 24 uur, samen met de identiteit van de sensor, de signaalsterkte, en de datum en tijd van waarneming. Volgens de AP verwerkt Bluetrace daarmee persoonsgegevens. En doet ze dat in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Dat is interessant.
Read the rest of this entry »

Eind 2014 heeft het kabinet een expertgroep big data en privacy in het leven geroepen. In deze expertgroep zaten wetenschappers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven – het maatschappelijk middenveld was opvallend genoeg niet vertegenwoordigd. Onlangs heeft deze expertgroep haar rapport “Licht op de digitale schaduw, verantwoord innoveren met big data” naar buiten gebracht. In het rapport staan een aantal interessante observaties en aanbevelingen, die ik hier graag wil bespreken.
Read the rest of this entry »

Internetbankieren, diplomatiek verkeer, communicatie tussen multinationals: de beveiliging hiervan is essentieel, en is gebaseerd op sterke cryptografie die de berichten tussen zender en ontvanger versleutelt, zodat derde partijen niet mee kunnen lezen. Veel websites zijn beveiligd met TLS, e-mailverkeer is beveiligd met PGP of S/MIME, en moderne chat-applicaties zoals WhatsApp en Signal zijn ook end-to-end beveiligd.

Ook criminelen en terroristen maken gebruik van deze applicaties. De heer Rob Bertholee, hoofd van de veiligheidsdienst AIVD, stelt daarom in de Volkskrant van 17 september dat de veiligheidsdiensten toegang moeten krijgen tot de inhoud van deze communicatie. De AIVD moet de mogelijkheid krijgen die versleuteling ongedaan te maken. In dat interview lijkt het alsof het hoofd van de AIVD het verschil tussen privacybescherming en veiligheid niet begrijpt, en dat hij bovendien willens en wetens de feiten verdraait.
Read the rest of this entry »

Start-ups zijn hip en Silicon Valley is ons lichtend voorbeeld. Als een Nederlandse start-up wordt uitverkoren om door Uber ondersteund te worden, is dat landelijk nieuws. Iedere zichzelf respecterende regio in Nederland noemt zich een ‘Valley’ van wat voor soort dan ook. Innovatie, in de zin van ‘het maken van iets nieuws’, is het toverwoord.

Sluipenderwijs heeft een fundamentele verandering in de maatschappij plaatsgevonden. De intellectueel, de kritische geest, wordt niet langer gewaardeerd. De maker, die zijn handen vuil durft te maken, heeft zijn plaats ingenomen – en ja, er is al een column op zich te wijden aan het gebruik van de masculiene vorm van het bezittelijk voornaamwoord hier.
Read the rest of this entry »

De zorgsector laat van zich horen in het big data debat. In een brochure van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) staat te lezen: “We hebben echt te maken met een privacy maffia. We zijn hierin doorgeschoten.” En in de Volkskrant van 16 juni klaagt Michael van den Berg over de eenzijdige aandacht voor privacy waardoor we de noodzaak van het koppelen en analyseren van zorgdata niet zien.
Read the rest of this entry »

Dit weekend las ik het uiterst lezenswaardige boek Design my privacy van Tijmen Schep. Daarin geeft hij acht concrete tips hoe je systemen privacy-vriendelijker kunt ontwerpen. Die tips zijn niet alleen bedoeld voor de techneuten, maar eigenlijk voor iedereen die producten of diensten ontwerpt, of overweegt ze te door anderen te laten ontwikkelen.
Read the rest of this entry »