Bedrijven hebben geen recht op privacy, dus kom maar op met die tax rulings!

January 19, 2017
4

De Tweede Kamer voelt weinig voor het openbaar maken van de afspraken die de Belastingdienst maakt met bedrijven, de zogenaamde tax rulings. De VVD, CDA, PvdA, en D66 zijn tegen omdat dit de privacy van de bedrijven zou schaden. Van de eerste twee partijen verbaast het me niets, maar van de PvdA en D66 had ik wel iets meer verstand verwacht: privacy is het recht van natuurlijke personen op de bescherming van hun persoonlijke informatie. Bedrijven zijn geen natuurlijke personen, en hebben dus geen recht op privacy! Met andere woorden: kom maar op met die tax rulings!

Belastingregels zijn openbaar. Uitzonderingen op die regels, zoals die in de tax rulings worden vastgelegd, zouden dat ook moeten zijn. Al was het maar om een bepaalde mate van rechtsgelijkheid af te dwingen: gelijke monniken, gelijke kappen. Mocht een bedrijf vinden dat zo'n ruling teveel bedrijfsgevoelige informatie zou bevatten, dan is de oplossing simpel: geen ruling aanvragen en volgens de gewone regels belasting betalen.

Veel kwalijker is echter dat voor het bestrijden van fraude of terrorisme de burger zijn privacy moet opgeven, terwijl grote bedrijven (nota bene onder het mom van privacy) geen strobreed in de weg wordt gelegd om grote sommen geld weg te sluizen. (Wat door sommigen ook als een vorm van fraude wordt gevoeld...) Eens te meer een voorbeeld van het feit dat het al dan niet verzamelen en gebruiken van (persoonlijke) data, i.e. de vraag wanneer privacy wel en niet belangrijk genoeg is om te beschermen, een sterk politiek issue is.

Ik zeg wel eens: ik ben niet tegen camera toezicht, als dat ook betekent dat er camera's (en microfoons) worden opgehangen in de board rooms van alle grote bedrijven en banken...

In case you spot any errors on this page, please notify me!
Or, leave a comment.
Henk van Cann
, 2017-01-19 22:19:31
(reply)

Haha, heerlijk understatement!: “grote sommen geld weg te sluizen -> wat door sommigen ook als een vorm van fraude wordt gevoeld…” Raak stuk; het is je reinste klasse-justitie met een economisch belang dat ze zich met een rotsmoes eronder uit maken.

JD
, 2017-01-20 19:33:17
(reply)

Stellen dat de belastingdienst deze rulings openbaar zou moeten maken ben ik het helemaal mee eens. Stellen dat bedrijven geen recht op privacy hebben, vind ik “kort door de bocht”

Jaap-Henk
, 2017-01-20 20:23:42
(reply)

Ze hebben misschien recht op bedrijfsgeheimen, maar privacy is per definitie een recht van personen (niet bedrijven)

Ellen Timmer
, 2017-01-24 14:19:42
(reply)

Overigens zijn tax rulings geen uitzonderingen op fiscale regels, maar juist een nadere invulling van algemeen geformuleerde regels. Tax rulings worden gevraagd ter voorkoming van onzekerheid bij de ondernemingen. Als tax rulings openbaar worden gemaakt, betekent dit dat belastingadviseurs nieuwe informatie krijgen, aan de hand waarvan zij voor hun klanten hetzelfde zullen bepleiten. Verder zal daarmee vertrouwelijke bedrijfsinformatie openbaar worden, waarmee concurrenten voordeel kunnen behalen.