Privacyzorgen als lokaas

April 6, 2014

Gister ontving ik onderstaande email. Een overduidelijk geval van phishing. Maar wel een die in behoorlijk Nederlands was opgesteld, en op de Nederlandse actualiteit inspeelde. En waarbij mogelijke privacy zorgen als lokaas aan het 'vishaakje' werden gebruikt. Een grappig bewijs uit onverwachte hoek dat mensen zich steeds meer zorgen over hun privacy beginnen te maken (als zelfs criminelen er een business opportunity in zien).

Geachte heer / mevrouw,

In verschillende media is aandacht geschonken aan een proef die ABN AMRO dit jaar wil starten met een selecte groep klanten.

Hiertoe onderzoekt ABN AMRO of er belangstelling is onder klanten om ze, passend bij hun bestedingspatroon, relevante aanbiedingen te doen van andere partijen.

Daarbij zal ABN AMRO nauwgezet aan alle privacyvoorwaarden voldoen en kunnen klanten alleen meedoen als ze expliciet toestemming geven voor het analyseren van hun betaalgegevens.

Daarnaast hecht ABN AMRO er groot belang aan te benadrukken dat er absoluut geen sprake zal zijn van verkoop van klantdata aan derden. Alle klantdata blijven altijd bij ABN AMRO.

Er verschijnen verschillende berichten van ABN AMRO klanten die verontrust zijn. De proef gaat mogelijk in het laatste kwartaal van dit jaar van start.

ABN AMRO benadrukt dat zij bij het gebruik van Big Data altijd vanuit het klantbelang zal handelen.

Graag zijn wij benieuwd naar uw mening , geef aan of u zich wilt aanmelden om uw klantgegevens te gebruiken of wilt afmelden>

De focus ligt op het vergroten van de tevredenheid van onze klanten en het waarborgen van hun privacy.

Klanten moeten altijd ervaren hoe ABN AMRO met hun gegevens omgaat: op vertrouwde wijze.

Hoogachtend,

ABN AMRO Bank Nederland 2014.

© 2014 ABN AMRO

 

In case you spot any errors on this page, please notify me!
Or, leave a comment.