Netneutraliteit: Wie moet de Internetrekening betalen?

November 1, 2012
3

Sinds mei dit jaar is netneutraliteit in Nederland bij wet geregeld. Ook de aanstaande regering onderschrijft dit belangrijke principe, waarin wordt vastgelegd dat op het Internet al het dataverkeer in principe gelijk (dus zonder voorrang of beperking) behandeld wordt. Toch is er op Europees en mondiaal nivo nog steeds veel discussie over dit onderwerp. Onder andere over de vraag of ook de leveranciers van Internet diensten (zoals YouTube, Skype, etc.) moeten betalen voor het gebruik van het netwerk. Diensten die betalen krijgen dan voorrang en zijn dan dus beter bereikbaar.

Europese telecom bedrijven, verenigd in the European telecommunications Network Operators' Association (ETNO), proberen de Europese Commissie er van te overtuigen dat dit een goed idee is. Dit doen ze ook op mondiaal nivo via de International Telecommunications Union (ITU) (onderdeel van de Verenigde Naties). Merk overigens op dat ETNO (en de ITU) voornamelijk oude telefoonmaatschappijen als leden telt, en niet de Internet Service Providers zoals Ziggo of Xs4all.

De telecom bedrijven stellen dat grote content providers als Google, Facebook, YouTube grote winsten boeken op de diensten die ze leveren. Deze diensten genereren heel veel Internetverkeer. Zo veel, dat (vooral de mobiele) netwerk leveranciers nauwelijks aan de groeiende vraag kunnen voldoen. Om de bandbreedte te verhogen moeten zij grote investeringen doen die ze niet terug kunnen verdienen omdat de abonnementsprijzen voor Internetverbindingen van consumenten door concurrentie onder druk staan. In de ogen van de ETNO draaien zij dus op voor de verliezen terwijl de content providers (over hun rug) winst maken.

Wat is er op tegen om content providers te laten betalen voor de overmatige belasting van het Internet die ze genereren?

Een veel gehoord argument van tegenstanders is dat zo'n maatregel innovatie in de weg zou staan. Een start-up zou al wel voor de netwerkbelasting moeten betalen, terwijl hij alleen nog maar zwaar verlies draait op zijn dienst. Ik vind dat persoonlijk niet zo'n sterk argument, want dat geldt voor alle kosten die de start-up maakt. Betalen voor netwerkgebruik hoort er gewoon bij en neem je mee in je businessplan.

Er zijn volgens mij een aantal argumenten die veel meer hout snijden.

Ten eerste: content providers betalen al voor hun netwerkverbinding! Aan hun eigen ISP. Dat die toevallig vaak in de VS staat (omdat de meeste succesvolle content providers nu eenmaal uit Amerika komen) is jammer maar helaas voor de Europese telecombedrijven.

Ten tweede: consumenten betalen al voor hun netwerkverbinding. Soms naar rato van de snelheid, en soms naar rato van de hoeveelheid data zie ze ontvangen. Mobiele data-abonnementen hebben bijvoorbeeld een beperking van het aantal bytes dat je per maand mag ontvangen. Dat zou voldoende moeten zijn om de investering in het netwerk en de kosten van het onderhoud te dekken. Zo niet, dan worden de prijzen van de Internet abonnementen kennelijk kunstmatig te laag gehouden.

Bovendien rijst de vraag aan wie de content providers dan precies moeten gaan betalen. Aan de netwerk provider van de eindgebruiker? Hoe ga je dat precies bijhouden? En als een gebruiker bij een dure provider zit, betekent dat dan dat een dienst als YouTube kan beslissen niet voor mijn gebruik van YouTube te betalen omdat ze dat te duur vinden? Dat zou een vorm van censuur opleveren.

En wat te denken van populaire content providers zonder winstoogmerk, zoals bijvoorbeeld Wikipedia, of populaire blogs. Moeten die ook extra gaan betalen, ook al maken ze geen winst? Het zou de kosten van dergelijke websites fors doen stijgen, en wellicht er toe leiden dat ze op zwart gaan. Een gebrek aan netneutraliteit heeft zo een directe en serieuze impact op de vrije nieuwsgaring.

Telecombedrijven, houd u bij uw leest. Zorg voor kwalitatief goede netwerken, en laat uw directe klanten daarvoor de juiste prijs betalen. Bemoei u niet met de inhoud van al die diensten die van uw netwerken gebruik maken. Dat is nergens voor nodig.

In case you spot any errors on this page, please notify me!
Or, leave a comment.
anoniem
, 2012-11-02 09:57:54
(reply)

Als er al iets door iemand betaald zou moeten worden is het natuurlijk op het niveau van peering. En hoe dit gebeurt is al decennia lang uitgewerkt (en vaak wegens wederzijds voordeel gratis).

Ik vraag mij ook af hoe ze met droge ogen kunnen beweren dat ze niet de prijzen kunnen verhogen vanwege concurrentie. Misschien moeten ze dan eens kijken waarom de concurrentie het wel goedkoper kan.

Bovendien zouden de contentproviders net zo goed geld kunnen vragen aan de telecombedrijven; immers, het is vanwege de content dat zij uberhaupt klanten hebben.

Henk Boenders
, 2012-11-02 10:03:13
(reply)

nog niet zo lang geleden vonden ze ook dat je moest betalen als je telefoon een ingesprek toon liet horen

Paul
, 2012-11-02 11:39:56
(reply)

Het staat TELCOs volledig vrij om zelf een succesvolle content provider te beginnen en zo een graantje mee te pikken, maar dat kunnen ze niet. Allemaal jaloezie!