Discussie over gebruik BSN is een achterhoedegevecht.

December 1, 2011
2

Het gebruik van het Burger Service Nummer (BSN) is sterk gereguleerd. In principe mag het alleen gebruikt worden door overheidsorganen, voor het uitvoeren van hun publieke taak. Soms is hier onenigheid over. Zo vind het CBP dat de ministeries het BSN niet mogen gebruiken in het uitgifteprocers van de Rijspas aan ambtenaren. Het ministerie van Binnenlanse zaken is het hier niet mee eens. Maar eigenlijk is dit een achterhoedegevecht dat de aandacht afleidt van de werkelijke problemen.

De gedachte is dat als we het gebruik van het BSN maar sterk inperken, dat dan het koppelen van gegevensbestanden onmogelijk is en de privacy van de burger beschermd wordt. Zeker, een uniek nummer als het BSN is een makkelijke manier om gegevens over dezelfde persoon uit verschillende bestanden te koppelen. Maar er zijn alternatieven. Zo kan men ook gebruik maken van de combinatie naam, geboorteplaats en geboortedatum (NGG, voor Naam GeboorteGegevens). Deze is (naamswijzigingen daargelaten) constant voor een persoon. In Nederland worden gemiddeld 500 kinderen per dag geboren. Zelfs als we er van uit gaan dat sommige namen op verschillende manier gespeld worden, dan lukt matchen van records nog steeds prima als we eerst op geboortedatum en geboorteplaats selecteren.

Het vertrouwen op het beperkt gebruik van het BSN strooit ons dus in feite zand in de ogen. Om onze privacy werkelijk te waarborgen kunnen we beter vertrouwen op de volgende uitgangspunten.

  • Verzamel geen identificerende gegevens als dat niet nodig is (BSN of NGG maakt niet uit).
  • Beperk of verbied het koppelen van databases (of dat nu d.m.v. BSN of NGG gebeurt).
In case you spot any errors on this page, please notify me!
Or, leave a comment.
Vrij gebruik van BSN onafwendbaar. Leg daarom koppelen bestanden aan banden. « Jaap-Henk Hoepman – on security, privacy and…
, 2012-01-22 17:26:12
(reply)

[…] meer (niet publieke) zaken gebruikt. Discussie over het beperkt gebruik van BSN is dus echt een achterhoedegevecht. De privacy beschermde dat toch al niet meer. Daar hebben we andere regels voor nodig, die het […]

Marcel van Mackelenbergh
, 2016-06-29 15:56:35
(reply)

Super interessant dit verhaal. Toch sta je te kijken hoe vaak in Curaçao mensen een tweeling krijgen waarbij alle voornamen bijna hetzelfde zijn, soms maar op een paar letters na. Het ergste vond ik wel “Gwenny” en “Gwendoline” waarbij de eerste een bekende afkorting is van de tweede maar het gaat hier wel om 2 personen!! Dezelfde voorletters, dezelfde familienaam, dezelfde geboorteplaats, dezelfde geboortedatum. Wat doen ouders hun kinderen aan!!

Ik schrijf omdat ik precies omgekeerd handel dan wat je vraagt: “verzamel geen identificerende gegevens” en ’beperk of verbied het koppelen”. Maar juist met identificerende gegevens en juist door het koppelen van bestanden, creëer ik mogelijkheden. Dus je vraagt om iets te doen wat ik (we) wel willen!!

Nou ken ik dat dilemma. Soms besluit ik om toch niet nog een koekje te nemen hoewel ik wel kan en wel wil. Want ik weet dat het niet goed voor me is. Ik weet dat op DEN LANGE DUUR ik daar spijt van krijg. Dus na goed overleg met mezelf neem ik niet dat extra koekje en heb gelukkig mijn gewicht aardig onder controle.

En nu mijn vraag: kun je mij (ons) helpen bij het beeld wat we OP DEN LANGE DUUR aan het creëren zijn als we toch lekker blijven identificeren en wel blijven koppelen. Naarmate we dat beeld beter beseffen, dat we het ook echt voelen dat we verkeerd bezig zijn, dat zal ons meer en meer helpen om soms deze dingen (identificeren, koppelen) na te laten.

Voor mezelf gebruik ik de film “Das Leben der Anderen” en het artikel in de Correspondent “Nee, je hebt wel iets te verbergen”. https://decorrespondent.nl/209/Nee-je-hebt-wel-iets-te-verbergen/23601488020-056370d7 Maar beide laten de impact nog te onduidelijk. Kun je helpen om de impact van identificeren en koppelen ons te doen voelen?