Peiling ANWB over de kilometerheffing

January 24, 2010
1

Verkeersminister Camiel Eurlings liet vrijdag weten dat er geen kilometerheffing komt als de ANWB-achterban de plannen afwijst. Dat maakt de ANWB peiling naar de mening van haar leden over de kilometerheffing van politiek belang.

De peiling vind plaats via het Internet. Het rapport "Stemmen met Vetrouwen" van de Commissie Korthals Altes uit september 2007 (over de randvoorwaarden voor elektronsiche verkiezingen voor de Tweede Kamer) bevat over dit soort raadplegingen een aantal goede adviezen.

Het proces moet transparant en controleerbaar zijn. Het proces moet afdoende veilig zijn en niet van buitenaf beïnvloedbaar zijn, en alleen kiesgerechtigden moeten in staat zijn om te stemmen. De stem van een kiesgerechtigde moet precies één keer geteld worden (uniciteit). Zo'n stem moet in beslotenheid (stemgeheim) en alle vrijheid, zonder dwang, uitgebracht kunnen worden. Het moet niet mogelijk zijn stemmen op te kopen of stemmen te verkopen. Tenslotte moet een stemming voor iedereen toegankelijk zijn: iedereen moet op een eenvoudige en voor hem begrijpbare manier zijn stem uit kunnen brengen .

In welke mate de ANWB peiling hieraan voldoet, is onduidelijk. De toegankelijkheid is een issue omdat de peiling alleen via Internet plaatsvindt. Gezien het plotselinge politieke belang van de uitkomst van de peiling,  is een gedegen risico analyse naar de ANWB peiling op zijn plaats.

Zie ook

In case you spot any errors on this page, please notify me!
Or, leave a comment.
Stemmen met vertrouwen bij ANWB | de naakte mens | overleven in de informatiemaatschappij
, 2010-01-25 15:02:54
(reply)

[…] in security and applied cryptography aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het stuk is ook op zijn blog te […]