Gister schreef ik al over de plannen van Equens om gegevens over onze pin betalingen aan derden te verkopen. De jongens van GeenStijl duikelden deze brochure (lokale scan) van Equens Marketing Insights op. Die bevat een schat aan interessante informatie.

Zo gebruikt Equens niet alleen gegevens over pin betalingen. Ook overschrijvingen en creditcard betalingen worden geanalyseerd. Daarnaast verkoopt Equens niet alleen onze postcode, maar geeft zij winkeliers antwoord op de volgende vragen.

  • Hoeveel besteden uw klanten per jaar bij u?
  • Hoeveel klanten kopen voor het eerst iets in uw winkel? En hoeveel geven zij uit?
  • Hoe vaak komen uw klanten in uw winkel(s) terug?
  • In welke filialen kopen ze?
  • Wat zijn de prestaties van de diverse filialen?
  • Op welke afdeling(en) geven ze geld uit?
  • Op welke dagen kopen ze vooral?
  • Hoe groot is het aandeel frequente kopers?
  • Wat is het effect van uw marketingacties op het koopgedrag?

Dat is veel meer informatie dan wat alleen op basis van postcode afgeleid kan worden! Daar is een pas- of rekeningnummer voor nodig. De informatie is vooralsnog beperkt tot eigen klanten, en hun gedrag binnen de filialen van de winkelier zelf.

De brochure lezend realiseerde ik me ook dat Equens extreem concurrentiegevoelige informatie verzameld en verwerkt. De antwoorden op bovenstaande vragen zijn immers waanzinnig interessant voor andere winkeliers. Door die informatie te verzamelen en te bewaren vergroot Equens de kans dat die informatie in verkeerde handen valt. Dat is een bedrijfsrisico waar veel winkeliers waarschijnlijk geen rekening mee hebben gehouden.

Equens maakt in feite dezelfde fout als TomTom destijds met het doorgeven van geagregeerde verkeersgegevens. Met dien verstande dat ik als klant er nog voor kan kiezen TomTom helemaal niet te gebruiken, en TomTom na het incident snel een update uitbracht waar de klant expliciet om toestemming gevraagd werd.

Equens heeft inmiddels haar plannen voorlopig gestaakt en gaat op zoek naar maatschappelijk draagvlak voor haar plannen. Ik ben benieuwd…

Update 27-05-2013: Lokale scan van Equens brochure toegevoegd omdat originele link door Equens verwijderd is.