@MIGO-BORAS: met zo'n vriend heb je geen vijand meer nodig...

January 4, 2012
10

@MIGO-BORAS is een systeem voor de herkenning van voertuigkenmerken, in te zetten aan de binnengrenzen met België en Duitsland. De naam staat voor Mobiel Informatie Gestuurd Optreden - Better Operational Result and Advanced Security. (En ja, het Twitter account @migoboras lijkt ook al te bestaan ;-). Wat is dit precies voor systeem, en waarom is er plotseling zo'n ophef over?

Volgens de brief van minister Leers aan de Tweede Kamer van 23 december 2011 zal @MIGO-BORAS worden gebruikt "op wegen in een gebied tot twintig kilometer vanaf de gemeenschappelijke grens met België en Duitsland op eenzelfde weg, ten hoogste negentig uur per maand en zes uur per dag". Maar dat is slechts een procedurele maatregel, die op een willekeurig moment gewijzigd kan worden. Het systeem zelf is, volgens dit aanbestedingsdocument (dat door Sargasso ge-wob-t is) bedoeld om niet alleen gebruikt te worden voor toezicht op de Vreemdelingenwetgeving. Het dient uitgebreid te worden tot toezicht veiligheid (p11) in de volle breedte, en dient @MIGO-BORAS ingezet te kunnen worden voor in beginsel alle basisprocessen van de Koninklijke Marechaussee (p24). Het systeem kan op willekeurige momenten worden ingeschakeld. Daarnaast wordt "bewust voor een modulaire opzet met maximale mogelijkheden tot parametrisering van een aantal variabelen" gekozen (p12) "om te voorkomen dat als gevolg van nieuwe/gewijzigde inzichten m.b.t. de wetgeving/privacy aanpassingen in het ontwerp noodzakelijk zijn". Met andere woorden: de mogelijkheden voor function creep (het inzetten van het systeem voor andere doelen dan waar het oorspronkelijk was bedoeld) zijn legio.

@MIGO-BORAS maakt gebruik van camera's langs of boven de weg die onder zijn voorzien van ANPR (Automatic Number Plate Recognition oftewel kentekenherkenning). Invoering van @MIGO-BORAS kan daarom niet los gezien worden van het besluit van het Kabinet op 23 december 2011 (inderdaad, dezelfde dag) om alle kentekens die de politie met camera's automatisch vastlegt, straks 4 weken te bewaren om misdrijven op te sporen en voortvluchtigen aan te houden. Dit wetsvoorstel zal ter advies aan de Raad van State worden voorgelegd. Mocht de wet worden aangenomen, dan zal dat betekenen dat ook de door @MIGO-BORAS verzamelde gegevens moeten worden opgeslagen. Dat betekent dat de privacy consequenties van het systeem veel groter zijn dan nu wordt gesuggereerd, en dat de anonimiseringsfunctie die het systeem deels bezit zal worden omzeild.

Waarom moeten we ons hier eigenlijk zorgen om maken?

Er worden steeds meer systemen ingevoerd die over onze schouder meekijken, of we nu winkelen of in het centrum rondlopen (cameratoezicht), op de snelweg rijden of de grens oversteken (kentekenherkenning), met het openbaar vervoer reizen (ov-chipkaart) of het Internet gebruiken (tappen). Zodra we ons bewust zijn van deze blik over onze schouder, dan voelen we ons bekeken, en zullen we ons anders gaan gedragen. Het gaat hier nadrukkelijk niet om zaken die niet mogen, maar om zaken waarvoor we ons schamen, zaken die misschien verkeerd begrepen worden, of zaken die buiten hun verband gebruikt kunnen worden.

Het is goed om ons te realiseren dat privacy niet alleen een persoonlijk belang is. Privacy beschermt de samenleving in haar geheel tegen een te nieuwsgierige en bemoeizuchtige overheid, en dat is een noodzakelijke voorwaarde voor een open, innovatieve, democratische samenleving. Iedere inbreuk op de privacy moet dus voorafgegaan worden door een goede belangenafweging. Een niet onderbouwd beroep op het vergroten van de veiligheid volstaat hierbij niet.

In case you spot any errors on this page, please notify me!
Or, leave a comment.
Gerard Spin
, 2012-01-09 11:25:46
(reply)

@MIGO BORAS is een mooi project. Als fabrikant van kentekenherkenning systemen hebben we in de marktverkenning fase meegewerkt aan @MIGO BORAS. Er wordt hier een voorbeeld gesteld hoe je correct met kenteken gegevens kunt omgaan omdat er een zogenaamde ‘fingerprint’ wordt gemaakt van een voertuig met kenteken Hiervan kunnen vele andere partijen die all onze ID’s (pasjes, IP adressen, gegevens etc.) in beheer hebben nog wat van leren en een voorbeeld aan nemen. Ook social media sites en zoekmachines dus. We moeten kentekenherkenning niet koppelen aan ‘flitspaal ervaringen’ maar het zien als een techniek die onze wereld o.a. veiliger kan maken.

Jaap-Henk
, 2012-01-09 20:35:13
(reply)

Het gaat niet eens zozeer om het ontwerp van @MIGO-BORAS zelf (alhoewel de grote mate van parametrisering van het systeem me zorgen baart), als wel om de vraag waar het systeem voor wordt ingezet. Er is een groot verschil tussen het toepassen van zo’n systeem voor een beperkt doel als het handhaven van Vreemdelingenwet, en het toepassen op alle aspecten van het handhaven van de veiligheid (en het daarmee als een centraal onderdeel van de totale informatiepositie van de Koninklijke Marechaussee positioneren). Bij zo’n positionering hoort wat mij betreft ook de afweging of het invoeren van een dergelijk middel redelijk is, gezien de privacy impact die het toepassen van dit systeem ook heeft. Niet iedere techniek die onze wereld veiliger kan maken is wenselijk.

Daarnaast kan de gelijktijdig aangekondigde ANPR wetgeving (4 weken opslag) alle privacy beschermende aspecten van @MIGO-BORAS ongedaan maken.

R.v.d.|Nieuwboer
, 2012-02-15 14:40:37
(reply)

Volledig eens met het systeem, ik vind het erg goed dat men probeert nederland te behoeden voor misdaad en misadadigers, alle lof!! Burgers die niets te verbergen hebben zullen er geen enkel probleem mee hebben, er komt nu al veel te veel tuig het land binnen, optreden hiertegen is dankzij schengen niet of nauwelijks mogelijk. Men zou de beslissers van schengen moeten laten meebetalen aan alle schade die burgers en dus nederland oplopen hierdoor, nu hoor je ze echter niet meer!.

Jaap-Henk
, 2012-02-16 11:03:35
(reply)

De beste manier om Nederland te behoeden voor misdadigers (zowel de misdadigers die hier al wonen, als degenen die van over de grens ons bezoeken) is om iedereen zijn persoonlijke politieagent te geven. Die met je meegaat boodschappen doen, samen met jou bij je vrienden gaat zitten als je in de kroeg afspreekt, naast je in de auto zit (en je meteen bekeurt als je te hard rijdt), tussen jou en je vrouw/vriendin/scharrel in bed ligt, etc….

Stel je voor dat er op die manier altijd iemand met je meekijkt: zou je dan nog steeds alles zeggen, alles doen, wat je nu ook doet?

Adriaan
, 2012-05-13 17:05:19
(reply)

Kortom, Noord-Korea…

Jan
, 2012-08-13 23:13:56
(reply)

Dankzij die vriend Boris moet ik nog meer kms omrijden als ik een zakje wiet ga kopen in NL. Want als Boris ziet dat ik over de grens rij en binnen een uurtje weer terug bol, heb ik de volgende keer Adolf achter me aan. Om mijn zakje wiet proberen af te pakken en me een boete te geven in de plaats. Misschien classificeert Boris me in de verkeerde hoek? Zodat Adolf in al zijn ijver plots mijn auto begint te doorzoeken in de hoop illegalen te vinden of bommen? Dat hij me urenlang begint te verhoren over terrorismetoestanden en mijn zakje wiet daarbij onnozelweg over het hoofd ziet?

De illegalen en de bommen lopen strakjes gewoon te voet door de bossen naar NL als ze daar zo nodig moeten zijn. Of ze gaan met de velo. Ik denk dat Boris het leuk vindt om Nederlanders in het oog te houden. Degenen die te vaak of met een te grote caravan de grens oversteken terwijl hun inkomen te laag is, krijgen straks gerichter de belastingcontroleur op nunne nek. Die hun caravan probeert af te pakken en ze een boete geeft in de plaats. In België is het niet beter zunne. Alhoewel : zo’n ‘anonieme’ OV-pas gaan ze de Walen nooit verkocht krijgen. En als je per ongeluk door een rood licht rijdt ofzo riskeer je hier nog altijd niet dat ze je op de internationale TV belachelijk gaan maken.

Als straks de Moslims de boel overnemen en onder anderen ouwe klare in NL totaal verboden wordt? Dan gaan Nederlanders in België hunne neut gaan halen. Je zult het zien. Om dan binnen de 20 km over de grens tegengehouden te worden door zo’n paar soepjurken met zwaailichten. Die hun gerief afpakken en hun ter plaatse 50 stokslagen geven in de plaats. En een boete.

Het beste is om gewoon terug een elektrische draad op de grens te zetten gelijk in WO 1. In plaats van een virusscanner.

Groetjes.

Goddess Orpheus
, 2012-08-23 14:26:06
(reply)

Goddess Orpheus on August 23 2012

Technisch is het een geweldig systeem met zijn modulaire opbouw, en het doorkoppelen aan alle andere systemen. Zeker als techneut zijnde. Maar sociaal-juridisch gezien ben ik het ook eens met Inez Weski en stelt dat de rechten van de mens in het geding komen. Hoe ver ga je? en is het misschien verstandig om een controlerende instantie in te zetten die dat aspect in de gaten houdt. We moeten niet gaan doorslaan op dit vlak is mijn mening.

Jan
, 2012-10-26 01:57:51
(reply)

In NL is nog nooit een terroristische aanslag gebeurd op spullen. Het dijkensysteem is te ingewikkeld. Ze moeten al gaan wachten tot de wind goed staat. Als er zo een terrorist met een vliegtuig op een dijk in gaat vliegen? De mensen gaan zich een kriek lachen.

Jan
, 2012-10-26 02:15:06
(reply)

Soms ga ik een zakje wiet kopen in Rotterdam. Dus op een dag dacht ik : ik draai nabij Dinteloord linksaf en ik rij via Stampersgat. Via die weg is het onmogelijk om gepakt te worden. Maar tegelijkertijd denk ik dan : ALS je hier nou net een Marechausssee tegenkomt die zegt wat doe jij hier?

Jan
, 2012-10-26 02:32:21
(reply)

Als je na 30 jaar zomaar niet meer welkom bent. En je moet dan aan een negerin om ganja gaan vragen? Op de straat zo. Op Nieuwjaarsnacht. Gelijk het meisje met de zwavelstokken.